Baza Wiedzy projektu "Poradnictwa dla chorych na mukowiscydozę"
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Projekt poradnictwa online zakończony


Projekt realizowany od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
 przy współfinansowaniu ze środków PFRON dla podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym.O projekcie


Poradnik jak resetować hasło Kontakt z pomocą techniczną: administrator@poradnictwo.oddychaj.pl

......

Please Wait!

Please wait... it will take a second!